Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.praktijkdestroming.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Praktijk de Stroming streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk de Stroming  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk de Stroming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van verzenden en ontvangen van informatie via de website of email kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk de Stroming en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Praktijk de Stroming garandeert niet dat aan haar gezonden emails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Praktijk de Stroming te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk de Stroming heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk de Stroming aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Praktijk de Stroming zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk de Stroming daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.